HIV-i kokkupuute-eelne profülaktika teavitus

Veebimaterjal

Veebi- ja trükimaterjalide kujundus

Klient: Ekspress Meedia AS, Eesti Haigekassa

Trükimaterjal

Eesti Haigekassa majandusaasta aruanne 2019

(väljavõtted, infograafika)

Kujundus, küljendus

Klient: Ekspress Meedia AS, Eesti Haigekassa

© 2018 by Kiri & Pilt