top of page
HK-prep-web-01.png

HIV-i kokkupuute-eelne profülaktika teavitus

Veebimaterjal

Veebi- ja trükimaterjalide kujundus

Klient: Ekspress Meedia AS, Eesti Haigekassa

Screen Shot 2020-06-15 at 21.50.05.png

Trükimaterjal

Screen Shot 2020-06-15 at 21.50.14.png
HK-1.png

Eesti Haigekassa majandusaasta aruanne 2019

(väljavõtted, infograafika)

Kujundus, küljendus

Klient: Ekspress Meedia AS, Eesti Haigekassa

HK-2.png
HK-3.png
HK-4.png
HK-5.png
HK-6.png
bottom of page