Siin & Sääl 

Identiteedi disain sotsiaalsele ettevõttele ja kogukonnaruumile

Siin & Sääl. Ettevõtet teevad koos Eesti Pagulasabiga Eestis elavad rändetaustaga inimesed. Logo illustreerib erinevate maailmaosade omavahelist seotust.

Klient: Eesti Pagulasabi, 2019

Sotsiaalse ettevõtte Siin & Sääl CVI

© 2018 by Kiri & Pilt