Sotsiaalse ettevõtte Siin & Sääl CVI

#SnapshotsFromTheBorders kampaania

Eesti Pagulasabi liitus üle-Euroopalise kampaaniaga, mille eesmärk on muuta 3. oktoober üle mere põgenedes surma saanud inimeste mälestuspäevaks. Meie töötasime välja välikampaania sõnumi ning disaini.

Klient: Eesti Pagulasabi, 2019

© 2018 by Kiri & Pilt